Poďakovanie - Základná škola Most pri Bratislave

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice v mene svojom a v mene prijímateľov sociálnej služby vyjadruje touto cestou úprimné poďakovanie za dar venovaný domovu vo forme hygienických potrieb. Akciu zorganizovali  žiaci zo ZŠ na Športovej ulici v Moste pri Bratislave za pomoci  p. M. Šmídovej a  p. M. Hrebeňákovej.  Dar za domov sociálnych služieb preberala vedúca sestra p. Mgr. S. Lelkesová. Uisťujeme Vás, že tento dar bude u prijímateľov sociálnej služby naplno využitý.  Úprimne ďakujeme.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Ďakujeme za dar