Pamiatka zosnulých

Na cintoríne v Lehniciach sú pochované niektoré naše zosnulé klientky. Samozrejmosťou sa stalo, že na Pamiatku zosnulých im vyzdobíme hroby a zapálime sviečky.

Mgr. Iveta Némethová
vedúca úseku sociálnej práce, proacvnej terapie a záujmovej činnosti 

 

Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých