Oslava narodenín

Narodeninová oslava sa uskutočnila trocha neskôr, ako sme boli zvyknuté, a to z dôvodu prijatých pandemických opatrení. Každej oslávenkyni sme srdečne zablahoželali a všetky klientky si pochutnali na výbornej narodeninovej torte.

Mgr. Iveta Némethová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti 

 

Oslava narodenín
Oslava narodenín
Oslava narodenín
Oslava narodenín