Oslava narodenín

Dňa 10.10.2019 sme v DSS pre dospelých Lehnice spoločne s PSS oslávili ich narodeniny. Najmladšia oslávenkyňa mala 24 rokov a najstaršia krásnych 84 rokov. Pre oslávencov a ich priateľov bol slávnostne prestretý stôl, pochutnali si na káve a torte, zaspomínali si na zážitky z predchádzajúcich rokov a spoločne strávené chvíle.

  

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Oslava narodenín
Oslava narodenín
Oslava narodenín