Oslava narodenín

V našom zariadení je už zvykom, že pripravujeme klientom narodeninovú oslavu. Aj 28.9.2018 sme zablahoželali klientkam pri príležitosti ich narodenín. Dve klientky mali krásne životné jubileum – 60 a 70 rokov. Posedeli sme  spolu pri slávnostne prestretom stole a zaspomínali na mladé časy.

 

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Naša klientka oslávila s nami krásne životné jubileum, a to nádherných 70 rokov
Naša ďalšia klientka oslávila životné jubileum 60 rokov