Odborný seminár v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Dňa 08.11.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval odbornú  vzdelávaciu aktivitu určenú pre registrovaných a členov SKMTP (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov) v rozsahu 180 min. Odborný seminár prispel k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Program vzdelávacej aktivity: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, prezentácia prednášky, záverečná diskusia.

Odborný seminár v zmysle pravidiel SKMTP pozostával z tematických blokov:
1. Črevná mikroflóra a jej vplyv na imunitný systém (SKMTP)
2. Postmenopauzálna osteoporóza (SKMTP)
3. Prevencia urogenitálnych infekcií a dysmikróbií (SKMTP)
4. Hyperaktívny močový mechúr (SKMTP)
5. Epilepsia (SKMTP)
6. Nadmerná denná spavosť (SKMTP)

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Odborný seminár v DSSpD Lehnice
Odborný seminár v DSSpD Lehnice
Odborný seminár v DSSpD Lehnice
Odborný seminár v DSSpD Lehnice
Odborný seminár v DSSpD Lehnice