Odborný seminár v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Dňa 03.03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval odbornú internú vzdelávaciu aktivitu určenú pre členov SKSaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) a SKF (Slovenská komora fyzioterapeutov) v rozsahu 180 min. Odborný seminár prispel k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Program vzdelávacej aktivity: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, prezentácia prednášky, záverečná diskusia.

Odborný seminár v zmysle pravidiel SKSaPA a SKF pozostával z tematických blokov:
1. Súčasné možnosti preventívneho ovplyvnenia poklesu kognitívnych funkcií (SKSaPA)
2. Vírusové ochorenia respiračného traktu (SKSaPA, SKF)
3. Degeneratívne ochorenia pohybového aparátu (SKF, SKSaPA)
4. Melanóm kože a preventívne prehliadky (SKSaPA)
5. Postcovidové príznaky a rekonvalescencia (SKSaPA)
6. Demencia – strašiak 21. storočia (SKSaPA)

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Odborný seminár v DSSpD Lehnice
Prezentácia účastníkov
Prezentácia účastníkov
Prezentácia účastníkov
Prezentácia účastníkov
Prezentácia účastníkov
Prezentácia účastníkov