Odborný seminár v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Dňa 17.04.2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval jednorazovú internú vzdelávaciu aktivitu určenú pre členov SKMTP v rozsahu 180 min. Seminár prispel k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Program účastníkov: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, záverečná diskusia.

Odborno-vzdelávací seminár v zmysle pravidiel SKMTP pozostával z tematických blokov:

1. Poruchy príjmu potravy 
2. Ako predchádzať civilizačným chorobám?
3. Zásady poskytovania prvej pomoci
4. Downov syndróm a vek matky
5. Darovanie krvi

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku