Odborný seminár v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Dňa 10.03.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval odbornú vzdelávaciu aktivitu určenú pre členov SKSaPA a SKF (počet účastníkov 6) v rozsahu 180 min. Seminár prispel k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti. 

Odborno-vzdelávací seminár v zmysle pravidiel SKSaPA a SKF pozostával z tematických blokov:
1. Inkontinencia a jej vplyv na zdravie (SKSaPA)
2. Ochrana a podpora zdravia (SKSaPA, SKF)
3. Zápal svalov a šliach (SKF, SKSaPA)
4. Porucha s deficitom pozornosti a hyperaktivitou – ADHD (SKSaPA)
5. Paradontitída hrozí stratou zubov (SKSaPA)
6. Cesty k zodpovednému rodičovstvu (SKSaPA)

Program vzdelávacej aktivity: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, prezentácia prednášky, záverečná diskusia.

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

 

Odborný seminár v DSSpD Lehnice
Porucha s deficitom pozornosti a hyperaktivitou - ADHD
Ochrana a podpora zdravia
Odborný seminár