Odborný seminár

Dňa 12.01.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval odbornú internú vzdelávaciu aktivitu určenú pre členov SKSaPA a SKF v rozsahu 180 min. Seminár prispel k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Program účastníkov: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, záverečná diskusia.

Odborno-vzdelávací seminár v zmysle pravidiel SKSaPA a SKF pozostával z tematických blokov:

1. Zvládanie Rettovho syndrómu
2. Správny pohyb lieči bolesť
3. Pruritus
4. Ako udržať vlasy a nechty zdravé
5. Atopická deramtitída
6. Sme pripravení na druhú vlnu koronavírusu? Čo robiť a nerobiť, ak sme v domácej karanténe?


Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

 

 

 

 

 

 

 

Odborný seminár