Odborný seminár

Dňa 29.06.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval jednorazovú internú vzdelávaciu aktivitu určenú pre členov SKMTP v rozsahu 120 min. Seminár prispel k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Program vzdelávacej aktivity: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, prezentácia prednášky, záverečná diskusia.

Odborno-vzdelávací seminár v zmysle pravidiel SKMTP pozostával z tematických blokov:

1. Dermatitída asociovaná s inkontinenciou
2. Vitamín C a imunitný systém
3. Zápal pošvy
4. COVID-19 postup k riešeniu udalosti výskytu

 

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

 

Odborný seminár
Odborný seminár