Odborný seminár

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede so spoluorganizátorom DSS pre dospelých Lehnice organizovali odborný seminár s názvom „Hygiena rúk“, určený pre členov SKSaPA, SKMTP a SKF. Seminára sa zúčastnili zamestnanci z DSS pre dospelých Lehnice a zdravotnícki pracovníci z partnerských zariadení: Vitalita n.o. Lehnice, DSSpDD Okoč, DSS Horný Bar, DSS Veľký Meder, DSSpDD Jahodná. Cieľom odborného seminára bolo umožniť zamestnancom  získavať aktuálne informácie o hygienických požiadavkách na prevádzku zariadení sociálnych služieb, podporiť profesionálnu odbornosť zamestnancov a  zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Odborný seminár v zmysle pravidiel SKSaPA, SKMTP a SKF pozostával z tematických blokov:

  1. Hygiena rúk v prevencii nozokomiálnych nákaz –RNDr. Vörösová Terézia
  2. Indikácie pre dezinfekciu rúk – Mgr. Zsemlyeová Roberta
  3. Použitie rukavíc – Mgr. Zsemlyeová Roberta
  4. Hygienické požiadavky na prevádzku zariadení sociálnych služieb – Ing. Robotková Rozália
  5. Kombinované ošetrenie rúk a protiepidemické opatrenia pri infekcii vyvolanej Clostrídium difficile  - RNDr. Vörösová Terézia
  6. Dezinfekcia rúk – RNDr. Vörösová Terézia

 

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Odborný seminár
Odborný seminár
Odborný seminár
Odborný seminár