Odborno-vzdelávací seminár

V rámci sústavného vzdelávania zamestnancov zdravotného úseku a úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice a Vitalita n.o. Lehnice zorganizovali dňa 11.09.2018 odborný seminár. Podujatia sa zúčastnili maséri, fyzioterapeuti, zdravotnícki asistenti z DSS Lehnice a partnerských zdravotníckych zariadení (Vitalita n.o. Lehnice, DSSpDD Jahodná, Svet zdravia, a.s. – Nemocnica Dunajská Streda). Odborno-vzdelávací seminár akreditovaný v zmysle pravidiel SKMTP, SKF pozostával z tematických blokov:

  1. LTV po operačných výkonoch v hrudníkovej oblasti
  2. Detská mozgová obrna a iné nervové poruchy
  3. Rozvoj osobnosti
  4. Stres a syndróm vyhorenia
  5. Svalová horúčka
  6. Prevencia nozokomiálnych nákaz

Cieľom seminára bolo zabezpečiť kontinuálne sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

 

 

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zdravotníckych zamestnancov
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zdravotníckych zamestnancov
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zdravotníckych zamestnancov