Odborná vzdelávacia aktivita

Dňa 12.01.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval odbornú internú vzdelávaciu aktivitu určenú pre členov SKSaPA a SKF v rozsahu 180 min. Seminár prispel k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Program vzdelávacej aktivity: prezentácia účastníkov, zahájenie vzdelávacej aktivity, prezentácia prednášky, záverečná diskusia.

Odborno-vzdelávací seminár v zmysle pravidiel SKSaPA a SKF pozostával z tematických blokov:
1. Zvládanie Rettovho syndrómu (SKSaPA, SKF)
2. Správny pohyb lieči bolesť (SKF, SKSaPA)
3. Pruritus (SKSaPA)
4. Ako udržať vlasy a nechty zdravé (SKSaPA)
5. Atopická dermatitída (SKSaPA)
6. Sme pripravení na druhú vlnu koronavírusu? Čo robiť a nerobiť, ak sme v domácej karanténe? (SKSaPA)

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Odborný seminár v DSSpD Lehnice
Zvládanie Rettovho syndrómu
Atopická dermatitída