Odborná vzdelávacia aktivita

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice zorganizoval dňa 10.09.2019 odbornú aktivitu sústavného vzdelávania pre členov SKMTP (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov). Odborný seminár prispieval k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, zvyšovaniu a prehlbovaniu odbornej kvalifikácie, umožnil pracovníkom získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Seminára sa zúčastnili zdravotnícki pracovníci z partnerských zariadení: Vitalita n.o. Lehnice, DSSpDD Okoč, DSS Horný Bar. Odborno-vzdelávací seminár akreditovaný v zmysle pravidiel SKMTP pozostával z tematických blokov:

  1. Psoriáza a kvalita života
  2. Ochrana kože pred UV žiarením
  3. Pohlavné choroby
  4. Kvalitný spánok ovplyvňuje naše zdravie i dĺžku života
  5. Ochrana a podpora zdravia
  6. Vitamín D – kosti a svaly

 

 

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

 

 

Odborný seminár
Odborný seminár
Odborný seminár