Očkovanie PSS proti ochoreniu COVID-19

V dňoch 22.02.2021 a 22.03.2021 sa (u nás) v DSS pre dospelých Lehnice uskutočnilo očkovanie PSS proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktoré nám zabezpečil odborný zdravotnícky tím z NsP Nové Zámky. Touto cestou sa im chceme srdečne poďakovať za ich profesionálny prístup a náročnú a obetavú prácu. Zároveň ďakujeme aj ošetrujúcej lekárke MUDr. Emílii Modravej za koordináciu a spoluprácu pri očkovaní, aj pomocou ktorej sa nám podarilo zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh očkovania. Veríme, že vďaka tejto vakcíne a zodpovednému prístupu budú naši PSS chránení pred ochorením COVID-19, ktoré pre nás doteraz predstavovalo určitú hrozbu a že sa postupne budeme môcť všetci vrátiť k “životu“ pred pandémiou.

Mgr. Kristína Berceliová
riaditeľka DSS

Očkovanie PSS proti ochoreniu COVID-19 v DSS pre dospelých Lehnice
Očkovanie PSS proti ochoreniu COVID-19 v DSS pre dospelých Lehnice
Očkovanie PSS proti ochoreniu COVID-19 v DSS pre dospelých Lehnice
Očkovanie PSS proti ochoreniu COVID-19 v DSS pre dospelých Lehnice