Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Bolo pre nás veľkou cťou a zároveň potešením, že sme v našom domove mohli privítať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a predstaviť jej naše zariadenie.

DSS pre dospelých Lehnice je domovom pre 63 žien vo veku 18 až 90 rokov, pričom takmer všetky naše klientky majú najvyšší, teda šiesty stupeň odkázanosti.

V dôsledku pandémie koronavírusu sa v uplynulom období vo zvýšenej miere upriamovala pozornosť médií, ale aj širokej verejnosti na zariadenia sociálnych služieb, pričom najčastejšie skloňovaným pojmom boli práve tzv. „DSS“-ky ... Zo skúseností však vieme, že väčšina ľudí si pod pojmom „DSS“ mylne predstavuje domov pre seniorov, pričom taká „reálna“ DSS-ka je miestom, kde sa poskytuje starostlivosť osobám v rôznom vekovom rozpätí a s najrozličnejšími diagnózami ako sú napr.: schizofrénia, rôzne stupne duševnej zaostalosti, resp. mentálnej retardácie, skleróza multiplex, autizmus, Downov syndróm, Alzheimer, starecká demencia, Parkinson a pod.

Sme radi, že sme mohli prostredníctvom nás priblížiť, resp. ponúknuť pani prezidentke pohľad na už spomínané „skutočné“ DSS – ky.

Pani prezidentka Zuzana Čaputová sa porozprávala s naším županom Jozefom Viskupičom, zamestnancami a klientkami, pričom ju veľmi zaujímalo ako sme prežívali toto pre všetkých neľahké obdobie poznačené koronavírusom a sociálnou izoláciou.

Pán župan predstavil pani prezidentke unikátny projekt TTSK – 5P (prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie), ktorý je zameraný na post-covidovú rehabilitáciu a prevenciu syndrómu vyhorenia zamestnancov v pomáhajúcich profesiách.

Naše klientky pre pani prezidentku pripravili krátky hudobný program a venovali jej vlastnoručne vyrobené darčeky.

Pani prezidentka, zo srdca Vám ďakujeme za príjemnú návštevu a povzbudivé slová.

 

Mgr. Kristína Berceliová
riaditeľka DSS

Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Návšteva pani prezidentky v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice