Mikulášska oslava

Každý rok na sv. Mikuláša zavíta do nášho zariadenia Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Aj dňa 6.12.2019 sa dostavil v sprievode čerta a anjela. Prišiel s károu plnou sladkých dobrôt, ktorými urobil radosť všetkým klientom zariadenia. Klienti sa dobre bavili, za odplatu im zaspievali a zarecitovali. Oslavou Mikuláša sa začalo v zariadení vianočné obdobie.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

 

Mikuláš v DSS Lehnice
Vítanie Mikuláša
Mikulášska oslava
Pomocníci Mikuláša