Mikuláš v zariadení

Dňa 06.12.2022 sa každým rokom oslavuje Mikuláš, ktorý nemohol chýbať spolu s Čertom ani v našom zariadení. Klientky sa veľmi tešili na mikulášske balíčky. Osobitné poďakovanie patrí p. Ing. Anne Pavlíkovej a „Lehnickým Včeličkám“ za krásne darčeky. 

Mgr. Iveta Némethová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti 

 

 

 

Mikuláš v zariadení
Mikuláš v zariadení
Mikuláš v zariadení
Mikuláš v zariadení
Mikuláš v zariadení