Máriina légia v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Je už tradíciou, že do DSSpD Lehnice zavítajú členovia laického spoločenstva katolíkov „Máriina légia“ z Holíc. Dňa 18.11.2019 navštívili našich prijímateľov sociálnej služby s pánom farárom. Cieľom spoločenstva je rozvoj duchovného života, návšteva ľudí v sociálnych zariadeniach, v nemocniciach, spoločné debaty, modlitby. Prijímateľky sociálnej služby  pripravili pre hostí krátky kultúrny program – tanečné vystúpenie a spev a zároveň odovzdali hosťom malý ručne vyrobený darček.  Členovia spoločenstva im zas napiekli  sladké dobroty a ako spomienku a poďakovanie za milú atmosféru odovzdali prijímateľkám sociálnej služby sväté obrázky.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Tanečné vystúpenie
Darčeky pre hostí
Odovzdávanie darčekov pre hostí