Máriina légia - Farnosť Sv. Petra a Pavla Holice v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

DSSpD Lehnice dňa 28.11.2022 opätovne navštívili členovia laického spoločenstva katolíkov Máriina légia aj za prítomnosti katolického farára. S klientkami sa porozprávali, pomodlili, nakoľko už vo vzduchu vládne predvianočná atmosféra, zaspievali aj známe vianočné piesne. Členovia légie im pripravili sladké dobroty, ktoré im sami napiekli.

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku 

Máriina légia v zariadení
Máriina légia v zariadení