"Lehnické Včeličky"

V mene všetkých zamestnancov Domova sociálnych služieb pre dospelých Lehnice ďakujeme všetkým, ktorí našim klientom venovali kúsok radosti, pozornosti, lásky a vedomia, že im na nich záleží. Osobitné poďakovanie patrí p. Ing. Anne Pavlíkovej a "Lehnickým Včeličkám" za krásne Mikulášske darčeky a milé ozdoby. Ďakujeme všetkým žiakom, že sa aktívne zapojili do zdobenia vianočného stromčeka. Sme radi, že v dnešnej uponáhľanej dobe sa medzi nami nachádza veľa tých, ktorí nezabúdajú na ľudskosť.

 

Mgr. Kristína Berceliová
riaditeľka DSS

 

Ďakujeme všetkým žiakom, že sa aktívne zapojili do zdobenia vianočného stromčeka
Ďakujeme za krásne darčeky v DSS
Rozdávanie darčekov
Náš vianočný stromček už krásne svieti
Pri vianočnom stromčeku