Lečofest

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice v rámci programu aktivít pre zamestnancov zorganizoval na deň 17.9.2019 súťaž vo varení leča  pod názvom „Lečofest“. Pozvanie prijali zástupcovia z partnerských zariadení. Usporiadateľ sa postaral o dobrú atmosféru.

Takéto spoločné stretnutia považujeme za dôležité, lebo pomáhajú zamestnancom lepšie sa spoznať aj v iných, než bežných pracovných situáciách.Sú tiež skvelým spôsobom, ako možno netradičnou formou utužiť vzťahy medzi kolegami, zároveň aj vzťahy so zamestnancami  ďalších partnerských zariadení na rôznych úsekoch.  Odplatou je lepšie fungujúci tím a teda aj zvýšenie jeho výkonnosti. Podľa odborníka z oblasti ľudských zdrojov Ľubomíra Drangu „Zamestnanci sú ako orchester, ktorý hrá dobre vtedy, keď je zladený. Ak chcú chodiť zamestnanci s radosťou do práce, spoľahnúť sa jeden na druhého a chcú byť úspešní, musia sa stretnúť aj napríklad takouto formou a vytvoriť dobrú partiu.“Práve tomu môže napomôcť spoločné stretnutie, cez ktoré sa účastníci lepšie spoznajú, naučia sa lepšie spolu komunikovať, vzájomne sa tolerovať, rešpektovať potreby a spoločné hodnoty, a samozrejme dôverovať si.

 

za kolektív DSS

Mgr. Kristína Berceliová
riaditeľka

 

Hotové a chutné lečo
Príprava na varenie
Lečo už rozvoniava
Kultúrny program klientov DSS Lehnice