Kultúrne dni v Lehniciach

V Lehniciach sa koncom augusta 2019 uskutočnili 3 dňové kultúrne dni. Toto podujatie bolo uskutočnené vďaka Europe´s chance to shape it´s future a obce Lehnice. Na podujatie dostali pozvanie aj klientky DSS Lehnice. Vystúpili s tancom s dáždnikmi na pieseň od Hany Zagorovej „Koukej kapky se koulí“. Okrem nich vystúpila tradičná rómska kapela z Prešova, súbor ľudových tancov z Maďarska a mladá talentovaná rómska speváčka. Klientky po vystúpení dostali pohostenie a obdržali malú pozornosť od usporiadateľov.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Tanečné vystúpenie našich klientiek
Tanečné vystúpenie našich klientiek
Kultúrne dni v Lehniciach