Košútsky hudobný kľúč

PSS DSS Lehnice každoročne vystúpia na festivale „Košútsky hudobný kľúč“, ktorý organizuje DSS Košúty. Aj t.r. dostali pozvanie, ktoré s radosťou prijali. Podujatie sa konalo dňa 24.9.2019. Zúčastnilo sa 6 PSS a inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Prihlásili sa do kategórie tanec. Každá súťažiaca skupina obdržala ocenenie. Po vystúpení bola malá zábava spojená s pohostením. PSS sa stretli so svojimi priateľmi z iných zariadení, trošku podebatovali, pochválili jeden druhého za vystúpenie. Takéto stretnutia sú veľmi milé, prospešné, vznikajú nové priateľstvá, vymieňajú sa skúsenosti.  

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

 

 

 

Tanec s dáždnikmi
Ocenenie
Občerstvenie po vystúpení