Katarínska zábava

DSS pre dospelých Lehnice pravidelne organizuje pre PSS na Katarínu Katarínsku zábavu, ktorá sa konala v tomto roku už 12-ty krát v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Pozvaní boli PSS so zamestnancami zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a PSS z družobných zariadení z Maďarska a Vitality Lehnice. Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia TTSK, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v našom zariadení a zástupcovia našich dodávateľských firiem. 

Katarínska zábava sa od začiatku niesla v príjemnej predvianočnej atmosfére, o pestrý program sa postarali PSS z DSS Lehnice, vystúpila mladá cvičiteľka so psom, mladá baletka zatancovala Labutie jazero, vystúpil detský folklórny súbor Krpčiarik a zmiešaný spevácky zbor Pünkösdirózsa. 

O dobrú hudbu sa ako obyčajne postaral Peter Ravasz. PSS sa dobre zabávali do večerných hodín, účastníci odchádzali v dobrej nálade.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystúpenie so psom
Detský tanečný ľudový súbor "Krpčiarik"
Spevácky zbor "Pünkösdi rózsa"
Katarínska zábava