Katarínska zábava

DSS pre dospelých Lehnice zorganizoval na deň  21.11.2017 Katarínsku zábavu. Tradícia Katarínskej zábavy sa začala pred 10 rokmi. Zúčastnili sa jej klienti a zamestnanci zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, DSS z Maďarska , zariadenia Vitalita n.o., Lehnice a ďalší pozvaní hostia. Výborná nálada bola od začiatku podujatia až do konca.  O neopakovateľnú atmosféru a dobrú náladu sa postarali klienti zariadení, ktorí pripravili kultúrny program , či už spev alebo tanec, ďalej vystúpili  speváci Simona Lelkesová a Marek Plavucha.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby mohla byť táto tradícia zachovaná.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, praqocvnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

 

 

Vystúpenie klientov pod vedením muzikoterapeutky
Hudobný program speváčky pani Simony Lelkesovej