Kaplnka v DSS

Prijímatelia sociálnej služby sa pravidelne zúčastňovali bohoslužieb v miestnom kostole. V čase prísnych opatrení bohoslužby odpadli, ale prijímatelia sociálnej služby majú možnosť sa pomodliť v kaplnke zariadenia. Pre veriacich je takáto možnosť veľmi vzácna, prispieva k ich duševnej pohode. 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Kaplnka v DSS
Kaplnka v DSS
Kaplnka v DSS
Kaplnka v DSS
Kaplnka v DSS