"Jesenné radovánky" v DSS Horný Bar

Prijímateľky sociálnej služby sa dňa 11.10.2019 zúčastnili v DSS Horný Bar podujatia „Jesenné radovánky“. Z nášho zariadenia sa zúčastnilo 5 PSS. Podujatie sa konalo v areáli zariadenia. Usporiadateľ sa postaral o pestrý program, vystúpili tanečné skupiny a o dobrú atmosféru sa postarala  speváčka Simona Lelkes. Nezabudnuteľné bolo aj vypúšťanie balónov. Podujatie sa vydarilo, aj touto cestou ďakujeme usporiadateľom za skvelý deň a že sme sa mohli opätovne stretnúť s priateľmi.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Jesenné radovánky
Jesenné radovánky
Klienti sa dobre zabávali pri hudbe
Spoločná zábava