Indiánsky deň v DSS Veľký Meder - Ižop

Dňa 25.05.2022 sme sa po dvoch rokoch opätovne stretli s priateľmi zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je VÚC. Prijali sme pozvanie od DSS Veľký Meder – Ižop na podujatie „Indiánsky deň“. Všetci zúčastnení sa na podujatie pripravili, mali krásne indiánske úbory a symboly, všetky skupiny mali vlastné indiánske meno. Na úvod podujatia zložili slávnostne indiánsky sľub: „My Indiáni sľubujeme, že sa pri pečení špekáčikov nepopálime, budeme mať celý deň dobrú náladu a nepokazíme si žalúdky. UFF, UFF“.  Organizátori pripravili pre zúčastnených program, atmosféra bola výborná, aj počasie nám  prialo. 

Ďakujeme organizátorovi za pozvanie a skvelý deň. 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti 

Indiánsky deň
Indiánsky deň
Indiánsky deň
Indiánsky deň