II. vedecko-odborná konferencia

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval II. vedecko-odbornú konferenciu pod názvom „Kvalitná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“, ktorá sa konala dňa 22.10.2019 v Kultúrnom dome v Lehniciach. Konferencie sa zúčastnili významní domáci i zahraniční predstavitelia z vedecko-výskumného prostredia ako aj odborníci z praktickej oblasti výkonu sociálnej práce, psychosociálnej rehabilitácie, psychiatrie i neuropsychiatrie a špeciálnej pedagogiky: Prof. Dr. Ostorharics-Horváth György (psychiater-neurológ, primár, univerzitný profesor, Győr, Maďarsko), MUDr. Nagy Gábor (psychiater, súdny znalec, Dunajská Streda), Mgr. Ágh Dávid (klinický psychológ, Šamorín), Prof. MUDr. Benetin Ján, PhD. (neuropsychiater, prednosta, univerzitný profesor, Bratislava), MUDr. Sárközy László (psychiater, Dunajská Streda), Mgr. Csivreová Zuzana (špeciálny pedagóg, Dunajská Streda). Témy konferencie sa týkali determinantov kvality života prijímateľov sociálnych služieb, psychosociálnej rehabilitácie, súdnej psychiatrie, psychiatrie i neuropsychiatrie a celoživotnej starostlivosti o ľudí s autizmom. Pozvanie prijali aj zástupcovia z partnerských zariadení: DSS Horný Bar, DSS Jahodná, DSS Medveďov, DSS Okoč, DSS Košúty, Dr. Pirót Endre Mentálhigiénés Otthon, DSSpDaD Galanta, DSSpDaD Pastuchov, DSSpDaD Šintava, DSSpDaD Šoporňa-Štrkovec, Vitalita n.o., Domov seniorov Ambrózia Šamorín, ZpS Dunajská Streda. Medzi čestnými hosťami nechýbal ani starosta obce Lehnice JUDr. Ing. Szitási František a bývalý riaditeľ zariadenia Dr. Varga Tibor.

Mgr. Ágnes Szabóová
manažérka kvality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konferecnie
Otvorenie konferencie a príhovory hostí
MUDr. Nagy Gábor "Vybrané kapitoly zo súdnej psychiatrie"
Mgr. Csivreová Zuzana "Celoživotná starostlivosť o ľudí s autizmom"
Mgr. Ágh Dávid "Komplexný prístup k traumám"
Odborná konferencia
Odborná konferencia
Odborná konferencia
Odborná konferencia