Fašiangový karneval v DSS pre dospelých Veľký Meder

Prijímateľky sociálnych služieb spolu so zamestnancami DSS pre dospelých Lehnice sa zúčastnili dňa 25.02.2020 na Fašiangovom karnevale v DSS pre dospelých Veľký Meder. Najdôležitejším bodom bolo predstavovanie masiek, po ktorom nasledovalo karaoke, kde si mohli zaspievať klienti podľa svojho druhu hudby. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie, medzi ktorým si aj zatancovali a na koniec dňa mali na olovrant šišky. Z maškarného plesu sa odchádzalo v dobrej nálade.

Mgr. Iveta Némethová
sociálna pracovníčka

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašiangový karneval
Spoločná zábava
Spoločná zábava
Spoločná zábava