Exkurzia študentov Strednej zdravotníckej školy z Dunajskej Stredy

Dňa 31.05.2022 nás navštívili študenti zo Strednej zdravotníckej školy z Dunajskej Stredy, odbor praktická sestra -  asistent, 1. ročník s vyučovacím jazykom maďarským. Našim cieľom je poskytovať žiakom ucelený obraz o poskytovaní sociálnej služby v našom zariadení a reagovať na aktuálne príležitosti. Pre efektívne fungovanie zariadenia sú najdôležitejší zamestnanci. Po prednáške o fungovaní zariadenia prijímateľky sociálnej služby pripravili pre hostí kultúrny program – tanečné vystúpenie. Celá návšteva sa niesla v príjemnej atmosfére.

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Exkurzia študentov Strednej zdravotníckej školy
Exkurzia študentov Strednej zdravotníckej školy
Exkurzia študentov Strednej zdravotníckej školy