Edukácia a interné preventívne programy

V zariadení zabezpečujeme a realizujeme pravidelné vzdelávanie v oblasti zdravia zamerané najmä na zmierňovanie dopadov socioekonomických determinantov, poskytovanie informácií a konzultácií o zdravom životnom štýle a správnych hygienických návykoch a preventívne aktivity zamerané na zachytenie chorôb vo včasnom štádiu predovšetkým prostredníctvom skríningu, individuálneho plánovania a aktivizácie klienta skupinovými aktivitami ako sú premietanie edukačných videozáznamov (Don´t smok, Pitný režim, Hygiena rúk, Prečo je to tak? – osobná hygiena, Potravinová pyramída zdravej výživy) a programov s pesničkami (Bacily, Keď si šťastný, Vitaminko).

Význam edukácie spočíva v uľahčení adaptácie na zmenený spôsob života klienta v udržiavaní telesnej i psychickej aktivity. Vedie ľudí k tomu, aby vedeli vytvárať zdravšie podmienky. Má celý rad cieľov, vrátane poskytovania informácii, zmeny postojov, zmeny správania a sociálnej zmeny.

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku 

Edukácia a interné preventívne programy
Edukácia a interné preventívne programy
Edukácia a interné preventívne programy
Edukácia a interné preventívne programy
Edukácia a interné preventívne programy
Edukácia a interné preventívne programy