Do nášho zariadenia opäť zavítali študenti Strednej zdravotníckej školy

Dňa 14.06.2022 našich prijímateľov sociálnej služby opäť navštívili študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede, odbor praktická sestra – asistent, 1. ročník s vyučovacím jazykom slovenským. Cieľom návštevy bolo posilnenie už existujúcej spolupráce so strednými zdravotníckymi školami, dobrých vzťahov a efektívnej výmeny dobrých skúseností. Zariadenie má dlhodobé skúsenosti v neformálnom vzdelávaní, poskytovať žiakom ucelený obraz o poskytovaní sociálnych služieb v našom zariadení a reagovať na aktuálne príležitosti. Práve vzájomná spolupráca umožňuje prístup k informáciám, zdieľanie skúseností a poznatkov a hľadanie spoločných riešení. Prijímateľky sociálnej služby pripravili pre hostí kultúrny program – tanečné vystúpenie a spev. Celá návšteva sa niesla v príjemnej atmosfére.

Mgr. Silvia Lelkesová
vedúca zdravotného úseku

Exkurzia študentov Strednej zdravotníckej školy
Exkurzia študentov Strednej zdravotníckej školy