Deň športu spojený so zábavou

Dnešný krásny slnečný deň sme využili na aktivity v exteriéri zariadenia. Zorganizovali sme športový deň. Snažili sme sa vybrať také súťaže, do ktorých môžeme zapojiť čo najviac prijímateľov sociálnej služby, samozrejme aj tie osoby, ktoré sú na vozíčku. Nálada bola výborná, hrala príjemná hudba, prijímatelia sociálnej služby sa navzájom povzbudzovali. Na záver všetky  súťažiace  obdržali medailu a diplom za účasť. Nechýbalo malé občerstvenie, sladkosti a program pokračoval voľnou zábavou a tancom. Takýto skvelý deň si určite zopakujeme. 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Deň športu
Deň športu
Deň športu
Deň športu