Fašiangy

Fašiangy sa už tradične začínajú deň po Troch kráľoch  - 7. januára a končia sa Popolcovou stredou - 2. marca. Fašiangy sú spojené so zábavou - plesmi, hrami, neodmysliteľne k nim patria masky. Aj v DSS sme zvykli v tomto období organizovať maškarný ples, na ktorý sme pozvali priateľov z partnerských zariadení. Žiaľ v teraz z dôvodu pandémie opätovne táto zábava odpadá. Klienti zariadenia napriek tejto situácie nezaháľali, pripravovali sa na toto obdobie. V terapeutických dielňach vyrobili masky, ktoré si nasadili, trošku sa pobavili a mali príjemne strávený deň.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

V maskách
Príprava masiek v tvorivej dielni
Príprava masiek v tvorivej dielni
Príprava masiek v tvorivej dielni
Príprava masiek v tvorivej dielni
Príprava masiek v tvorivej dielni
V maskách
V maskách
V maskách