Vzdelávanie zamestnancov

V dňoch 11. – 12.4.2022 sa zamestnanci zariadenia zúčastnili školenia - "Podporný projekt rozvoja osobnosti pre pomáhajúce profesie 5P". Tento projekt je zameraný na prevenciu syndrómu vyhorenia u zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Školenie viedla Mgr. Mária Korčeková. Do projektu je začlenená aj post-covidová rehabilitácia zamestnancov.

Aj touto cestou ďakujeme nášmu zriaďovateľovi, ktorý sa stará o vzdelávanie a duševnú pohodu zamestnancov v sociálnych službách.

Zamestnanci DSSpD Lehnice

 

 

Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov