Narodeniny klientov zariadenia

V DSS pravidelne pripravujeme klientom narodeninovú oslavu. Vzhľadom na súčasné opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou sa teraz oslava nekonala. Klientom, ktorí slávili  narodeniny, sme zablahoželali, popriali všetko dobré, hlavne dobré zdravie, podávalo sa malé občerstvenie -  káva a zákusky. Najmladšia klientka medzi oslávencami mala 42 rokov a krásneho veku 87 rokov sa dožila p. Eva. Ešte raz všetko najlepšie oslávencom.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Narodeniny klientov
Narodeniny klientov