Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov spolu so starostom obce p. Milanom Baďanským

Dňa 26.07.2021 zavítali do nášho zariadenia členovia spevokolu Radosť z obce Miloslavov spolu so starostom obce p. Milanom Baďanským. Spevokol pod vedením p. Mgr. Jany Krnáčovej potešil našich klientov svojim bohatým repertoárom ľudových piesní a zároveň im za pomoci p. Mihaliaka a p. Pišteka odovzdal dary vo forme čerstvého ovocia s podporou p. Ing. Vozára – majiteľa firmy Dobré jablká.

V mene našich klientov sa touto cestou chceme všetkým srdečne poďakovať za ochotu a nadšenie zúčastniť sa na realizácii takejto krásnej myšlienky a za vytvorenie radostnej a uvoľňujúcej atmosféry, ktorá priniesla príjemné spestrenie všedných dní nášho zariadenia.

 

Mgr. Kristína Berceliová, riaditeľka DSS
Mgr. Silvia Lelkesová, vedúca zdravotného úseku

 

Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov spolu so starostom obce p. Milanom Baďanským
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov spolu so starostom obce p. Milanom Baďanským
Vystúpenie spevokolu Radosť z obce Miloslavov spolu so starostom obce p. Milanom Baďanským
Spoločná zábava
Ďakujeme za sponzorský dar