Postoj chvíľa, si krásna

Prijímateľky sociálnej služby sa pravidelne zúčastňujú kultúrneho podujatia „Postoj chvíľa, si krásna“, ktoré organizuje DSS Jahodná. Tohto roku sa podujatie uskutočnilo 21. 11. 2019. PSS zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK sa mohli v rôznych kategóriách: spev, tanec, báseň, divadlo. PSS z DSS pre dospelých Lehnice vystúpili so spevom. Všetky výkony, či už spevácke, tanečné alebo divadelné mali veľký úspech. Víťazmi boli všetci účinkujúci.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

Podujatie "Postoj chvíľa, si krásna"
Účasť na podujatí "Postoj chvíľa, si krásna"
Vystúpenie našej klientky