Veselica pod májovým stromom

Dňa 19.5.2017 sa už po 3-krát uskutočnilo v  lesoparku Domova sociálnych služieb pre dospelých Lehnice tradičné podujatie  „Veselica pod májovým stromom“. Podujatia sa zúčastnili okrem klientov a zamestnancov DSS Lehnice aj klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb TTSK a zariadenia z MR Táplánypuszta. Na úvod sa predstavili klientky DSS Lehnice krátkym programom. Nechýbala živá hudba. Spestrením dňa bolo vystúpenie p. Gizky Oňovej.

Dr. Tibor Varga
riaditeľ DSS

Klienti čakajú na slávnostné otvorenie kultúrneho programu
Vystúpenie pani Gizky Oňovej
Občerstvenie pri stole