Oslava narodenín

V mesiaci marec sme pripravili pre našich klientov oslavu narodenín. Narodeninová oslava bola teraz z dôvodu prijatých pandemických opatrení iná ako v predchádzajúcom období, chceme uchrániť našich klientov, avšak sa usilujeme o to, aby sme im trošku spestrili bežný deň. Krásne životné jubileum – 70 rokov oslávila p. Helena a 60 rokov dovŕšila p. Renáta. K životnému jubileu ako aj ostatným oslávenkyniam srdečne blahoželáme.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

 

 

Oslava narodenín
Oslava narodenín