Skrášľovanie okolia

Klientky nášho zariadenia sa celoročne starajú nielen o vnútorné prostredie zariadenia, ale aj o okolie, aby sa tu cítili príjemne.

Spoločne sa s inštruktormi sociálnej rehbilitácie podieľajú na skrášľovaní prostredia. V areáli zariadenia sa starajú o kvetinové záhony, pravidelne zametajú popadané lístie. Pred vchodom do zariadenia nanovo vysadili krásne muškáty a letničky, o ktoré sa celé leto vzorne starajú, striedajú sa pri polievaní. Sú nadšené, keď vidia, akými pestrými farbami hýria kvetinové záhony a je to aj ich zásluha. 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti 

 

 

Sadenie kvetov
Starostlivosť o okolie
Sadenie kvetov