Fotogaléria

Podpora vzdelávacích aktivít pre prijímateľky sociálnych služieb

Klientky sa vďaka projektu oboznámili s prácou na internete

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice z dotácie MPSVaR obdržal finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté na zakúpenie dvoch počítačových zostáv pre prijímateľky sociálnych služieb.

Zverejnené: 20.11.2018

Návšteva členov laického spoločenstva katolíkov Máriina légia

Spoločenstvo katolíkov Máriina légia

DSSpD Lehnice dňa 19.11.2018 opätovne navštívili členovia laického spoločenstva katolíkov Máriina légia aj za prítomnosti katolického farára.

Zverejnené: 19.11.2018

Konferencia "Kvalitná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb"

Otvorenie konferencie a príhovory hostí

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval dňa 14.11.2018 odbornú konferenciu pod názvom „Kvalitná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“ s medzinárodnou účasťou uznávanýc

Zverejnené: 14.11.2018

Odborný seminár

Odborný seminár

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice so spoluorganizátormi (Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná a Vitalita n. o.

Zverejnené: 23.10.2018

Oslava narodenín

Naša klientka oslávila s nami krásne životné jubileum, a to nádherných 70 rokov

V našom zariadení je už zvykom, že pripravujeme klientom narodeninovú oslavu. Aj 28.9.2018 sme zablahoželali klientkam pri príležitosti ich narodenín.

Zverejnené: 28.9.2018

Odborno-vzdelávací seminár

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zdravotníckych zamestnancov

V rámci sústavného vzdelávania zamestnancov zdravotného úseku a úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice a Vitalita n.o.

Zverejnené: 11.9.2018

Dovolenka pri jazere Balaton "Fonyódliget"

Výlet loďou do Badacsonyu

Prijímateľky sociálnej služby (PSS) DSS pre dospelých Lehnice spolu s PSS z DSS Horný Bar a Partnerského zariadenia Táplánypuszta z Maďarska sa už po tretí krát zúčastnili spoločného výletu pri Bal

Zverejnené: 24.7.2018

Veselica pod májovým stromom

Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie klientky predviedli tanečnú choreografiu

Dňa 23.mája 2018 pripravili klienti a zamestnanci DSS Lehnice pre klientov zo zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a z Maďarska Veselicu pod májovým stromo

Zverejnené: 23.5.2018

Odborný seminár v Domove sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Dňa 17.04.2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice organizoval jednorazovú internú vzdelávaciu aktivitu určenú pre členov SKMTP v rozsahu 180 min. Seminár pris

Zverejnené: 17.4.2018

Veľkonočná šibačka

Klientky sa tešili, že sa opäť videli so svojimi kamarátmi na veľkonočnej zábave

V DSS pre dospelých Lehnice pokračovala Veľkonočná šibačka v utorok, kedy prišli ženy a dievčatá vyšibať chlapci z DSS Veľký Meder.

Zverejnené: 3.4.2018

Pages