Katarínska zábava v zariadení Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon - Táplánypuszta

Klientky DSS pre dospelých Lehnice pozvali priatelia z družobného zariadenia v Maďarsku - Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta na tradičnú Katarínsku zábavu. Zábava sa uskutočnila dňa 28.11.2019 v Kultúrnom dome v obci Pér. Po úvodnom zahájení sa začal bohatý program - vystúpenie klientov pozvaných zariadení a profesionálnych umelcov. Aj klientky DSS Lehnice vystúpili so scénkou. Po odznení programu bol chutný obed a občerstvenie,  v poobedňajších hodinách  hrala dobrá hudba a bola tanečná zábava.

 

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Vystúpenie našich klientiek
Katarínska zábava