Návšteva kina ZOC MAX v Dunajskej Strede

Klientom nášho zariadenia ponúkame možnosť vybrať sa na dobrý film do kina ZOC MAX v Dunajskej Strede. Dňa 13.4.2022 boli na premietaní romantickej česko- slovenskej komédie "Šťastlivý Nový rok 2". Herecké obsadenie bolo výborné. Na akcii sa zúčastnili aj priatelia z DSS Horný Bar, Medveďov a Ižop. K premietaní neodmysliteľne patria pukance a cola. Cestou domov sme sa rozprávali o filme, všetkým sa veľmi páčil, dobre sa cítili a určite si návštevu kina zopakujeme.

Bc. Adriana Andrejkovičová
vedúca úseku sociálnej práce, pracovnej terapie a záujmovej činnosti

Návšteva kina
Návšteva kina